Ceny za nejkrásnější knihy veletrhu

Vážení vystavovatelé,

dovolujeme si Vám připomenout, že ještě téměř měsíc – až do 20. září – můžete přihlašovat a posílat knihy do soutěže o nejkrásnější knihy veletrhu a získat cenu Kraje Vysočina, cenu města Havlíčkova Brodu nebo cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s.  Další informace o soutěži a přihlášku najdete na stránkách Krajské knihovny Vysočiny.

Soutěž o nejkrásnější knihy, pořádaná Krajskou knihovnou Vysočiny, letos probíhá pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Porotu tvoří knihovnice, knihovníci a zástupci dalších kulturních organizací z Kraje Vysočina. Předsedou poroty je v letošním roce spisovatel a publicista Aleš Palán.

Kraj Vysočina udělí cenu za nejkrásnější knihu Vysočiny. Toto ocenění mohou získat knihy, které jsou tematicky spjaté s Vysočinou. Není podmínkou, aby nakladatelé a autoři sídlili v kraji Vysočina. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel.

Město Havlíčkův Brod udělí cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. Do této kategorie budou zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně naučné a naučné. Cena je dotována částkou 40 000 Kč a je určena nakladateli knihy.

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. udělí cenu za nejkrásnější dětskou knihu. Oceněný nakladatel získá slevu na výrobu publikace v Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s., ve výši 25 000 Kč.

Znovu bude udělena i Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. Český rozhlas Vysočina věnuje výherci propagaci ve vysílání formou rozhovoru, hlasující budou odměněni vstupenkami na veletrh.

Do soutěže mohou být přihlášeny knihy, vydané od září 2016 do 20. září 2017. Všechny přihlášené knihy musí být na 27. Podzimním knižním veletrhu v prodeji, protože návštěvníci o ně mají zájem a nelze je zklamat.

Knihy do soutěže o nejkrásnější knihy veletrhu je třeba přihlásit a poslat (2 výtisky) do 20. září 2017 na adresu Krajská knihovna Vysočiny, Miroslava Dobrovolná, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail dobrovolna@kkvysociny.cz, tel. 569 400 494. Online přihlášky najdete na stránkách Krajské knihovny Vysočiny.

Ceny za nejkrásnější knihy 27. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu v pátek 20. října 2017 ve 20 hodin v Havlíčkově Brodě.